Publisert: , Oppdatert:

Høyring: Forslag om oppheving av lokal fartsforskrift i sjøen for Lukksund i Tysnes og Fusa kommunar i Hordaland

Kystverkets hovudkontor har ute på høyring forslag om oppheving av forskrift om innskrenket fart på strekningen Moseknappen lykt – Einigeviken i Loksund, Tysnes kommune, Hordaland, jf. forvaltningslova § 37. Høyringsfristen er 1. februar 2016.

Bakgrunnen for dette forslaget er å finne i høyringsnotatet. Gjeldande forskrift finn de her.

Høyringsfristen er 1. februar 2016. Eventuelle uttalingar skal sendast til Kystverkets hovudkontor med e-postadresse post@kystverket.no eller postadresse Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund.

Siste nytt