Publisert: , Oppdatert:

Høring - Endring i lospliktforskrifen vedlegg 3, lokal begrensning, Andenes

Lostjenesten har nylig revidert de lokale begrensninger for utførelse av normale losoppdrag for Andenes. Dette på bakgrunn av at grensen på 75 meter ble fastsatt for mange år siden og med utgangspunkt i en annen type fartøyer enn de som opererer på kysten i dag. Under finnes høringsdokumenter til endring i lospliktforskriften, lokalt for Andenes. Frist for høringssvar er 20. august. 

Kystverket har til høring et forslag til en endring i vedlegg 3 i lospliktforskriften. Vedlegget inneholder en liste over farleder hvor det er satt begrensninger for bruk av farledsbevis. Den lokale begrensningen for Andenes foreslås nå endret, ved at det innføres en grense på 90 meter for farledsbevis klasse 1. Gjeldende lengdegrense er på 75m og skiller ikke mellom farledsbevis klasse 2/3 og farledsbevis klasse 1.

Eventuelle merknader til høringen sendes til Kystverket innen 20. august 2017.
Merknader kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller
per e-post til post@kystverket.no. Vennligst merk svaret med vår referanse 2014/1924.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Henning O. Teigene på telefon 97 98 35 92 eller per e-post til henning.osnes.teigene@kystverket.no.

Se høringsdokumentene under for mer informasjon

Fakta

Siste nytt