Publisert: , Oppdatert:

Høring av regler om bestilling av los

Kystverket foreslår å formalisere reglene for bestilling av los ved å ta disse inn i lospliktforskriften. Fristen for bestilling vil være 24 timer før, samt at tidspunktet må bekreftes 2 timer før losoppdraget skal starte. 

Kystverket foreslår å ta regler for bestilling av los inn i lospliktforskriften som tre nye bestemmelser (§§ 4a, 4b og 4c). Hovedregelen om å bestille inne 24t og bekrefte (låse) oppdraget 2 timer før videreføres fra dagens bestillingsregelverk. For en rekke steder vil Kystverkets losformidling kunne bestemme lenger frist for bekreftelse. 

Det foreslås særlige frister for Svalbard på 72t for bestilling, og 48 timer for bekreftelse. Et stort antall av avgangsstedene for losoppdrag er på steder hvor det ikke vil være mulig å få los tidsnok frem på 2 timer. For disse stedene foreslås en løsning hvor Kystverkets losformidling kan fastsette særlig frist for bekreftelse som er på mer enn 2 timer. De aktuelle stedene er listet opp i et eget vedlegg til forskriften.

Forslaget innebærer også endring i forskrift om losavgifter. Forslag til endring av forskrift om losavgifter vil bli sendt på høring separat, samtidig med den årlige høringen av forslag til nye eller endrede avgifter. Av informasjonshensyn beskrives imidlertid også disse endringene i høringsbrevet.

 

Reglene vil gjelde fra 1. januar 2018.

 

Frist for høringssvar er 1. desember 2017.

 

Her finner du høringsdokumentene. 

Fakta

Siste nytt