Høyringar

Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

Nyhetsliste

Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning

Kystverket forslag til forskrift om kommunal beredskap er nå ute på høring. Forskriften vil erstatte forurensningsforskriften kapittel 18A om kommunal beredskap mot akutt forurensning.

Siste nytt