Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

e-navigasjon

e-navigasjon er en global strategi utviklet av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO. e-navigasjon legger til rette for tryggere og mer effektiv sjøtransport gjennom forbedret og forenklet utveksling av digital informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter.

e-navigasjon er av IMOs sjøsikkerhetskomité (Maritime Safety Committee) definert som en harmonisert innsamling, integrering, utveksling, presentasjon og analyse av elektronisk maritim informasjon om bord i skip og hos myndigheter.

I 2009 ble Norge ved Kystverket tildelt oppgaven å lede arbeidet med å utvikle et forslag til en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon (SIP) gjennom en egendefinert korrespondansegruppe i IMO. Dette arbeidet skjedde i samarbeid med arbeidsgrupper i tre underkomiteer (NAV, COMSAR og STW).

IMOs medlemsland og mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner har bidratt til arbeidet, deriblant IHO (International Hydrographic Organization), CIRM (Comité International Radio-Maritime), IALA (International Association of Lighthouse Authorities), ICS (International Chamber of Commerce), BIMCO (Baltic and International Maritime Council) og NI (Nautical Institute).

Forslaget til en endelig strategisk implementeringsplan for e-navigasjon ble godkjent i IMO i november 2014. Planen legger opp til at fem definerte e-navigasjonsløsninger skal innføres globalt i perioden 2016 til 2019.

Disse fem definerte e-navigasjonsløsningene er:

 • Forbedret, harmonisert og brukervennlig brodesign.
 • Standardisert og automatisk skipsrapportering.
 • Forbedret pålitelighet, fleksibilitet og integritet av broutstyr og navigasjonsinformasjon.
 • Integrering og presentasjon av tilgjengelig informasjon i grafiske skjermer som mottas via kommunikasjonsutstyr.
 • Forbedret kommunikasjon av landbaserte sjøtrafikksentraltjenester (Maritime Service Portfolio).

Les mer om e-navigasjon på Wikipedia

Se informasjon om Innovasjonskonferansen e-nav.no - Norges nasjonale møtearena for e-navigasjon

Fakta

e-navigasjon

 • Er et globalt konsept som er utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO.
 • Legger til rette for harmonisert og forenklet utveksling av informasjon mellom skip og myndigheter (f.eks. havner og trafikksentraler), og mellom skip.
 • Bidrar til at utvekslingen av informasjon mellom skip og mellom skip og land skal være elektronisk og sømløs.

Formål

 • Øker navigasjonssikkerhet.
 • Øker effektivitet innen shipping.
 • Forenkler adgang til havner og farvann.
 • Bidrar til videreutvikling av et globalt, bærekraftig maritimt transportsystem.

Nytteverdi

 • Forenkler administrativt arbeid om bord og hos maritime myndigheter.
 • Gir tidsbesparelser og økt effektivitet gjennom forenklet digital tilgang på informasjon.
 • Øker brukervennlighet og kunnskap om utstyr og systemer.
 • Styrker situasjonsforståelse og navigasjonssikkerhet.
 • Reduserer byråkrati.
 • Reduserer ulykkesrisiko.

Siste nytt