Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets organisering

Kystverket vert leia av Kystdirektøren, og hovudkontoret er øvste styringsorgan i etaten. Regionane utfører operative oppgåver og fellesoppgåver på vegne av Kystdirektøren. Kystverket Rederi er ein intern entreprenør og inngår i den statlege beredskapen mot akutt forureining.

Last ned Kystverkets organisasjonskart her.

 

Kystverket har ni driftseiningar - fem regionar, reiarlaget, lostenesta, beredskapssenteret og hovudkontoret. Etaten har omlag 50 operative einingar. Til saman har Kystverket ca. 1000 medarbeidarar, og av desse er over halvparten i operativ verksemd.

Siste nytt