Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets organisering

Kystverket vert leia av Kystdirektøren, og hovudkontoret er øvste styringsorgan i etaten. Regionane utfører operative oppgåver og fellesoppgåver på vegne av Kystdirektøren. Kystverket Rederi er ein intern entreprenør og inngår i den statlege beredskapen mot akutt forureining.

Kystverket har ni driftseiningar: fem regionar, reiarlaget, lostenesta, beredskapssenteret og hovudkontoret. Etaten har cirka 50 operative einingar.

Til saman har Kystverket cirka 1100 medarbeidarar, av desse er om lag 700 i operativ verksemd.

Relaterte dokumenter

Siste nytt