Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Lostjenesten

Kystverket Lostjenesten driver den operative delen av lostjenesten i Norge. Driftsenheten inkluderer losformidling, tilbringertjeneste og selve losingene. Tjenesten er brukerfinansiert, og den er operativ hele døgnet – hele året. Tilbringertjenesten for los på sjø er privatisert med virkning fra 1. juni 2016. 

Lostjenestens administrasjon er plassert i Ålesund. Det operative arbeidet administreres i syv losoldermannskap (se organisasjonsskart). Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. I den inngår om lag 285 loser som er lokalkjent og spesialtrent til å navigere innenfor sine sertifikatområder på norskekysten. Losplikt er lovpålagt for visse fartøy gjennom Losloven.

Det forvaltningsmessige arbeidet tilknyttet losing utføres av sjøsikkerhetsavdelingen ved Kystverkets hovedkontor, herunder senter for los og VTS.

Siste nytt