Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets regionar

Kystverket er inndelt i fem regionar: Kystverket Sørøst (KYV-SØ), Kystverket Vest (KYV-V), Kystverket Midt-Norge (KYV-MN), Kystverket Nordland (KYV-N) og Kystverket Troms og Finnmark (KYV-TF)

Regionane har eit delegert regionalt ansvar for Kystverket sine operative og administrative oppgåver, på oppdrag frå Kystdirektøren.

Desse oppgåvene omfattar  trafikksentraltenesta, utøving av myndigheit, planlegging av statlege drifts-, vedlikehalds- og nybyggingstiltak i fiskerihamner, farleier og navigasjonsinnretningar, inkludert fyrtenesta.

 Kart, KYV-regioner

Fakta

SØRØST
Regionkontor: Arendal

Kystlinje: 10 978 km
Kystverket Sørøst omfatter:

 • Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker
 • 47 kystkommuner
 • 53 statlig utbygde fiskerihavner
 • 142 ISPS-terminaler
 • 8 stamnetthavner
 • 2 utpekte havner

 


VEST
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker
Regionkontor: Haugesund
Kystlinje: 24 060 km
Kystverket Vest omfatter:

 • 81 kystkommuner
 • 250 statlig utbygde fiskerihavner
 • 20 større industrihavner.
 • 4 store havneterminaler for utskiping av olje og gass
 • 6 oljeforsyningsbaser
 • 194 ISPS-terminaler
 • 9 stamnetthavner
 • 2 utpekte havner 

 


MIDT-NORGE
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker
Regionkontor i Ålesund
Kystlinje på 25 381 km
Kystverket Midt-Norge omfatter:

 • 71 kystkommuner
 • 121 ISPS-terminaler
 • 5 stamnetthavner

 


NORDLAND
Nordland fylke
Regionkontor: Kabelvåg
Kystlinje: 26 734 km
Kystverket Nordland omfatter:

 • 42 kystkommuner
 • 142 statlig utbygde fiskerihavner
 • 70 ISPS-terminaler
 • 3 stamnetthavner 

 


TROMS OG FINNMARK
Regionkontor: Honningsvåg
Kystlinje: 15 220 km
Finnmark omfatter:

 • 41 kystkommuner
 • 225 statlig utbygde fiskerihavner
 • 6 større industrihavner
 • 1 terminal for utskiping av LNG
 • 1 oljeforsyningsbase
 • 86 ISPS-terminaler
 • 6 stamnetthavner
 • 1 utpekt havn

Siste nytt