Publisert: , Oppdatert:

Skipspasseringer

Skipstrafikken kan måles i antall skipspasseringer over en passeringslinje. Dette gir en nøyaktig og intuitiv forståelse av skipstrafikken og endring over tid.

Kystverket har i www.havbase.no definert flere passeringslinjer fra den engelske kanal til grensen til Russland, som gjør det mulig å lage tidsserier for skipspasseringer. Som eksempler vises tidsserier knyttet til fem passeringslinjer hvor summen av alle passeringer uavhengig av skipstype og retning er med:  

Fra 2016 til 2017 øker antall skipspasseringer i Vestfjorden med 6,7 prosent, Stad med 2,5 prosent, Oslofjorden med 0,7 prosent. I Skagerrak går antall passeringer ned med beskjedne 0,1 prosent, mens antallet skipspasseringer lengst i nord går ned med 10,1 prosent.

Disse fem er plukket ut for å fokusere på viktige områder, samt illustrere hvilken informasjon som kan hentes ut på tilsvarende måte på alle de andre definerte passeringslinjene som blir oppdatert hver måned i www.havbase.no, og tilrettelagt for årlige tidsserier her på Kystverkets internettsider.

Se lenke til excelfil hvor alle passeringslinjer er inkludert og hvor en kan filtrere på både passeringslinje, skipstype, skipsstørrelse og retning. For metodikk og feilkilder se metadata (under).

Relaterte dokumenter

Siste nytt