Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Lospliktig skipstrafikk

Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fra Norge til utlandet. I tillegg til disse seilasene vil det være mange seilaser med mindre fartøy som ikke er lospliktig og fartøy som er unntatt fra losplikten, eksempelvis innenriks ferger som går i fast rute.

Lospliktige seilaser

Losoldermannskap

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

Oslofjorden

 

10 225

10 808

10 308

12 194

12 827

14 631

14549

 

 

Skagerrak

 

12 639

12 786

12 301

13 305

17 039

18 226

18894

 

 

Rogaland

 

19 974

20 256

21 805

23 010

24 472

24 235

22900

 

 

Vestlandet

 

21 531

24 694

24 315

26 131

26 855

25 818

25690

 

 

Møre/Trøndelag   

 

15 098

15 037

15 840

15 795

15 503

16 466

15651

 

 

Nordland

 

8503

8506

9168

9446

8693

8470

9727

 

 

Troms/Finnmark   

 

6044

6284

6476

7496

9344

8468

8944

 

 

Totalt:

 

94 014

98 358

100 213

107 377

114 733

116 314

116355

 

 

                       


Losoppdrag

Losoldermannskap

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Oslofjorden

7371

7478

6828

6692

6226

6329

6057

 

Skagerrak

8467

8791

8028

8021

8589

8424

7625

 

Rogaland

7531

7750

7870

7769

7803

7676

6892

 

Vestlandet

7909

8943

9095

9167

8589

7835

7472

 

Møre og Trøndelag

5921

5221

5323

5163

5337

5014

4631

 

Nordland

4082

3768

4221

3879

3674

3353

3388

 

Troms og Finnmark   

3427

3029

3157

3082

4209

3315

2846

 

Totalt:

44 708

44 980

44 522

43 773

44 427

41 946

38911

 


Dispensasjon fra losplikt

Losoldermannskap

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Oslofjorden

 

63

434

225

111

126

96

89

Skagerrak

 

1509

917

431

461

383

154

89

Rogaland

 

218

473

416

348

406

200

205

Vestlandet

 

205

465

431

438

423

159

141

Møre/Trøndelag

 

305

448

571

614

607

419

214

Nordland

 

154

231

166

203

93

111

97

Troms/Finnmark   

 

361

185

123

90

239

303

367

Totalt:

 

2815

3153

2363

2265

2277

1442

1202


Seilas med farledsbevis

Losoldermannskap

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Oslofjorden

 

2791

2912

3255

5391

6475

8206

8403

Skagerrak

 

2663

3077

3842

4823

8067

9648

11180

Rogaland

 

12 225

12 009

13 519

14 893

16 263

16 359

15803

Vestlandet

 

13 417

15 295

14 789

16 526

17 843

17 824

18077

Møre/Trøndelag

 

8872

9361

9946

10 018

9559

11 033

10806

Nordland

 

4267

4503

4781

5364

4926

5006

6242

Troms/Finnmark   

 

2256

3068

3196

4324

4896

4850

5731

Totalt:

 

46 491

50 225

53 328

61 339

68 029

72 926

76242

 

 

Siste nytt