Publisert: , Oppdatert:

Presentasjoner fra Kyst- og havnekonferansen 2019

Her finner du presentasjonene fra årets konferanse.

Brukerforum 24. sept.:

 1. Fremtidens navigasjonsinnretninger og IALA-omlegging - Ruben Iversen, Kystverket.pdf
 2. Kystverkets arbeid mot NTP, utbedring av sjøvegen - Cato Solberg, Kystverket.pdf
 3. Salg av ikke-næringsaktive fiskerihavner - Ingunn Hochlin, Kystverket.pdf
 4. Kartverktøy - Vidar Bøe, Kartverket.pdf
 5. Ny havne- og farvannslov - Kristin Frotvedt, Kystverket.pdf

 

Konferansedag 1, 25. sept.:

 1. Innledning - Ottar Ostnes, Samferdselsdepartementet.pdf
 2. Ny kystdirektør – mål og visjoner for Kystverket - Einar Vik Arset, Kystverket.pdf
 3. Siste års beredskapshendelser - Johan Marius Ly, Kystverket.pdf
 4. Sjøsikkerhetsutfordringer - Arve Dimmen, Kystverket.pdf
 5. Losoppdrag og erfaringer - Erik Blom, Kystverket.pdf
 6. Turistfiske langs kysten - Gunnar Almlid, Yes Seafishing.pdf
 7. Innovasjoner i fremtidens havbruk - Jan Tore Fagertun, SINTEF.pdf
 8. Rollen som storhavn i nord - Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn KF.pdf
 9. Regionreform - Ivar B Prestbakmo, Troms fylkeksommune.pdf
 10. Overføring av fiskerihavnene til det nye storfylket - Eirik Selmer, Finnmark fylkeskommune.pdf
 11. VFRR - Oppsummering av dag 1.pdf

 

Konferansedag 2, 26. sept.:

 1. Løsninger mot marin forsøpling - Ann-Helen Ernstsen, SOMM .pdf
 2. Forsøpling fra fiskeflåten - Hilde Hamnes, Fiskeridirektoratet.pdf
 3. A Three-Fold Solution to the Plastic Pollution - Jonas Hopsdal og Fredrik Samdal Solberg.pdf
 4. Forskningsfunnenes klare tale - Kathryn Donnelly, Framsenteret.pdf
 5. Kartlegging av kystsonen - Vidar Bøe, Kartverket.pdf
 6. Hvordan jobber Grieg Seafood med plastproblematikken - Roger Pedersen, Grieg Seafood .pdf

Siste nytt