Los 300

Lostenesta fyller 300 år i 2020, og det skulle markerast med store og små arrangement over heile Noreg. Men så kom covid-19, og jubileumsarrangementa er derfor utsatt til neste år.

Grunna stor usikkerheit om korleis koronakrisa vil påverke samfunnet utover sommaren og hausten, er alle arrangement i samband med LOS 300 utsett til 2021.

Lostenesta i Noreg fyller 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feirast under fanen LOS 300 gjennom ei rekke store og små arrangement langs heile kysten, i perioden april til september. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan arrangement som samlar mange menneske gi grunnlag for stor smittespreiing. Sjølv om det er uvisst kor lenge denne situasjonen vil vare, er alvoret av krisa så stort og konsekvensane for samfunnet og folkehelsa så usikre, at Kystverket har valt å utsette alle dei over 50 planlagde lokale arrangementa i samband med LOS 300.


– Det er lagt ned mykje og godt arbeid som vi kan ta med oss inn i neste års markering. Det ville vere synd om alt dette var forgjeves. Ved å utsette feiringa til 2021 er håpet at situasjonen har normalisert seg, seier losdirektør i Kystverket, Erik Blom.

Dei foreløpige planane for arrangementa, med losen som tema, vert dermed vidareførte.
‒ Planen er no å flytte arrangementa til våren eller eventuelt hausten neste år. Vi er først og fremst svært glade for at Kystverket vel å utsette markeringen framfor å avlyse. Nå jobbar vi for fullt vidare med å planlegge flotte markeringar over heile Noreg, og vi kan gle oss til eit spennande program neste år, seier prosjektleder for LOS 300 og leiar av Kystverkmusea, Espen Frøysland.

Sjølv om dei fysiske arrangementa er utsett, var det likevel ei digital markering på sjølve 300-årsdagen 29. april 2020, hovudsakleg i sosiale mediar.

Følg oss på facbooksiden Los300 - lostjenesten 300 år!

Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak arrangementa, i samarbeid med ei rekke lokale kystlag, kommunar og frivillige organisasjonar. 

Les meir om LOS 300 på nettsida www.los300.no

Nyhetsliste

Fakta

LOS300:
Skip har alltid hatt behov for hjelp til å seile trygt langs kysten vår, og det har i uminnelige tider vært drevet lostjeneste. Allerede i Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet står lostjenesten omtalt.

Det var imidlertid først i 1720 at lostjenesten ble organisert gjennom en kongelig forordning, og Losvesenet, som i dag er en del av Kystverket, kan derfor feire tre hundre år i 2020.

I dag er lostjenesten en moderne del av Kystverket, med losstasjoner i Norge og totalt ca. 290 loser i jobb for å gjøre seilingen langs kysten trygg. Tjenesten utfører ca. 45 000 oppdrag på landsbasis pr. år. Hver av Kystverkets regioner har sin losoldermann. Selv om losen i dag råder over mange moderne hjelpemidler, er det fremdeles kompetanse rundt farled og kyst, værforhold og seilingsrutiner som er hovedproduktet som tilbys fra losen og Kystverket.

 

Siste nytt