Publisert: , Oppdatert:

Nasjonal transportplan 2022-2033

Kystverket arbeider sammen med de andre transportetatene med neste Nasjonal Transportplan, NTP 2022 - 2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram i 2021.

Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet gir deloppdrag til Kystverket og de andre transportetatene. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP.

Transportvirksomhetene har så langt mottatt oppdrag innen følgende tema:

1. Mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk (regjeringen.no)
Oppdragsbesvarelse fra Kystverket (oversendt 1. oktober)

2. Utviklingstrekk og framskrivninger (regjeringen.no)
Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (pdf) (oversendt 13. september 2019)

3. Utfordringer i transportkorridorer og byområder (regjeringen.no)
Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (pdf) (oversendt 13. september 2019)

4. Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser (regjeringen.no)
Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (pdf) (oversendt 1. september 2019)

5. Videre arbeid med byområdene (regjeringen.no)
Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (pdf) (oversendt 1. oktober 2019)

6. Samfunnssikkerhet (regjeringen.no) 
> Fellesnotat
> Notat fra Avinor
> Notat fra Jernbanedirektoratet
> Notat fra Nye Veier AS
> Notat fra Statens vegvesen
> Notat fra Kystverket

7. Miljø og klimatilpasning
> Brev fra Samferdselsdepartementet (frist 1. februar 2020)

> Oppdragsbesvarelse fra Kystverket

> Svar på tilleggsbestilling (29. mai 2020)

8. Trafikksikkerhet (Statens vegvesen)
> Brev fra Samferdselsdepartementet (frist 31. januar 2020)

9. Prioriteringer
> Brev fra Samferdselsdepartementet (frist 13. mars 2020)

> Oppdragsbesvarelse fra Kystverket (sendt 18. mars 2020)

Tilleggsoppdrag til oppdrag 9:

Tilleggsoppdrag om indikatorer

Tilleggsoppdrag om oppdaterte beregninger - kostnader og samfunnsøkonomi

Tverretatlige oppdrag

Transportvirksomhetene har utarbeidet egne rapporter og bestilt konsulentrapporter som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan.

Klima og miljø

Transportsikkerhet

Siste nytt