Tilskots- og insentivordningar

Kystverket administrerer ulike tilskots- og insentivordningar som skal legge til rette for ein konkurransedyktig sjøtransport slik at sjøvegen blir vald for transport av gods der dette er mogeleg. 

Nyhetsliste

Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner

Tilskot til investering i effektive og miljøvennlege hamner skal bidra til å auke effektiviteten i logistikkjeda gjennom tiltak i hamn. Tilskotet kan nyttast til investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring. Tilskotet kan ikkje nyttast til investering i superstruktur.

Siste nytt