Publisert: , Oppdatert:

Fart dreper – også til sjøs!

Ville du kjørt i 60 kilometer i timen med familien i bilen din – uten å bruke sikkerhetsbelte? I båt bruker du ikke sikkerhetsbelte, men nært land eller når du passerer andre båter kjører du kanskje 37 knopp – uten en gang å reflektere over farene. Det bør du kanskje?

Trygg ferdsel til sjøs handler i det store og hele om å bruke båtvett, unngå rusmidler, bruke flytevest og avpasse farten!

Det er et faktum; fart dreper, også til sjøs. Det er bare å tenke seg hvilke krefter som er i bevegelse, og ikke minst på hvordan de om bord er sikret, så skjønner man hvilke konsekvenser man kan så overfor når uhellet er ute.

Tenk to ganger

Å ferdes på veg og på sjø er mer likt enn man tror. Det kan derfor vært lurt å tenke sikkerhet og mulige konsekvenser på samme måte for begge.

Noen refleksjoner kan kanskje være på sin plass:

  • I bil fester du sikkerhetsbeltet før du kjører – det gjør du ikke i båt. Hva sier det om konsekvensene når uhellet er ute?
  • På vegen er det rimelig klart hvor du kan og ikke kan kjøre. Det krever litt mer i båt.
  • Langs vegen har du skilter som forteller deg hvor fort du kan kjøre. Fartsskilt finnes til sjøs, men ikke i samme utstrekning som langs vegen. Men det er ikke dermed sagt at det ikke finnes regler! 

Bruk av flyteplagg er en sikkerhet, og mange dødsulykker til sjøs kunne vært unngått dersom enda flere brukte dem. Likevel  – det å avpasse farten er kanskje vel så viktig med tanke på å redusere farene for uhell.

Ditt ansvar!

Visste du forresten at alle som fører et fartøy har plikt til å utvise forsiktighet og å  avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene?

Forskrift av 15.12.2009 nr. 1546, om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 2 sier  forteller nemlig at:

”Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.”

Med andre ord: Å ferdes trygt til sjøs handler om mye mer enn bare å tenke på seg selv og sine nærmeste. Det handler like mye om å ta hensyn til andre!

Vis hensyn!

Det finnes særskilt fartsgrense og ankringsforbud i tilknytning til badeplasser. Det følger av samme forskrift § 3:

”Fartøy som nevnt i § 1 som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/t).

Ankring av eller ferdsel med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer, herunder seilbrett, innenfor merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser1 er forbudt unntatt i forbindelse med ervervsmessig låssetting av fisk i posenot. Det er ikke tillatt å fortøye i merkebøyer. ”

Fartsbegrensninger til sjøs

I flere kommuner er det fastsatt lokale fartsbegrensninger til sjøs. Dersom du vil finne ut av hva som gjelder i den kommunen du skal ferdes med båt i, kan du i vår oversikt over alle lokale forskrifter lete opp hvilke fartsbegrensninger som gjelder i den aktuelle kommunen.

 

 

Siste nytt