Publisert: , Oppdatert:

Husk redningsvest og hold deg edru til sjøs

Tallene over omkomne i fritidsbåtulykker de senere årene viser at svært mange av de omkomne ikke brukte flytevest. Sjøfartsdirektoratet påpeker at bruk av flytevest er det enkelttiltaket som har størst effekt når det gjelder å redde liv.
Fra 1. mai 2015 er det påbudt å bruke vest når en oppholder seg i fritidsbåter under åtte meter. Nå holder det ikke lenger at vesten er tilgjengelig om bord. Den skal brukes!
I flere av dødsfallene med fritidsbåt viser det seg at de omkomne har promille i blodet. 

Å kombinere alkohol og bilkjøring er noe man ikke ville vurdere en gang. Spesielt ikke med familien og/eller venner i bilen. Men på sjøen gjøres dessverre andre vurderinger. Trygg ferdsel på sjøen, for seg selv og andre, handler i det store og hele om å bruke båtvett, unngå rusmidler, bruke flytevest og å avpasse farten.

Siste nytt