Publisert: , Oppdatert:

Sjøveisreglene

Det finnes regler for hvordan vi skal ferdes og oppføre oss på sjøen. Dette er internasjonale regler, men i Norge er disse reglene tatt videre og er derfor mer utfyllende og tilrettelagte.

Regelverket heter offisielt ”Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen”, og de er utarbeidet av International Maritime Organization  (IMO)

Kort forklart omhandler dette regelverket hvordan skip, fartøy og andre farkoster som ferdes på havet skal forholde seg til hverandre.

Sjøveisreglene er noe alle som ferdes på sjøen bør sette seg inn i!

Siste nytt