Publisert: , Oppdatert:

Fartsbegrensninger til sjøs

Forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø (fartsforskriften) er generell og gjelder for hele landet. I tillegg til å inneholde en generell fartsbegrensning i § 2, har den bestemmelser om konkret fartsbegrensning ved passering av badende og ferdselsforbud mv. innenfor oppmerkede badeområder, jf. § 3, og den gir hjemmel for kommunene til å fastsette lokale fartsforskrifter, jf. § 4.

Den sentrale fartsforskriften gjelder generelt for norsk sjøterritorium og for alle fartøy uansett størrelse eller fremdriftsmiddel, herunder sjøfly på vannet. Forskriften gjelder også for innsjøer og elver. Det er gitt unntak for enkelte grupper, som bl.a. Forsvaret og politiet.

Hovedbestemmelsen står i § 2, og er angitt som en generell aktsomhetsnorm:

Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Lokale fartsforskrifter

Det er gitt en rekke lokale fartsforskrifter med hjemmel i den sentrale fartsforskriften. De til enhver tid gjeldende lokale fartsforskriftene finner man på lovdata.no eller her.

De lokale fartsforskriftene fastsettes av kommunestyret innenfor kommunens sjøområde, herunder i elver og innsjøer, og av Kystverkets hovedkontor for områder utenfor kommunens sjøområde, med hjemmel i fartsforskriften § 4. Kystverkets hovedkontor skal godkjenne forskrifter fastsatt av kommunene, jf. § 4, 1. ledd.

Kystverkets hovedkontor har utarbeidet en veiledning for utarbeiding av lokale fartsforskrifter som kan hentes via lenken til høyre (versjon 4 - oppdatert 21.12.2009).

For å bruke forskriftsmalen til utfylling kan du gjøre følgende: Når du står i PDF-dokumentet, klikk ”Merk tekst” oppe til venstre i toppmenyen, marker teksten på side 14 i PDF-dokumentet, kopier og opprett et word-dokument og lim inn.

Relaterte dokumenter

Siste nytt