Publisert: , Oppdatert:

Lokale forskrifter etter havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven gir hjemmel til kommunene til å gi forskrifter som bare gjelder lokalt.

Under hver kommune finner du liste over alle gjeldende lokale forskrifter som gjelder i kommunen. Lokale forskrifter gitt med hjemmel i havne- og farvannsloven er typisk forskrifter om bruk av og orden i kommunens sjøområde og forskrifter om fartsbegrensninger i sjø.

Her finner du oversikt over alle lokale fartsforskrifter.

Kommunene lager også lokale anløpsavgiftsforskrifter. Disse vil ikke bli publisert på Lovdata. Forskriftene fås på forespørsel til den enkelte kommune.

Siste nytt