Publisert: , Oppdatert:

Meldingsforskriften

Meldingsforskriften har samlet alle rapporteringsforpliktelsene som er pålagt fartøy med hjemmel i havne- og farvannsloven.

Forskriften inneholder følgende meldinger:

•Melding om anløp til havn
•Melding om farlig eller forurensende last
•Melding til havneanlegg om ISPS-anløp
•Melding til havneterminal om anløp av bulkskip
•Melding om STS-operasjoner i NØS
•Rapportering i forbindelse med seilas i Barents SRS

Alle disse meldingene, unntatt melding om anløp av bulkskip og melding om STS-operasjoner, skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway

Siste nytt