Publisert: , Oppdatert:

Farledsforskriften

Farledsforskriften fastsetter hvilke leder som er hovedled og biled, og som dermed er Kystverkets ansvar.

Farledsforskriften består av en tekstdel og en kartdel. 

Farledsforskriften angir:

  • hovedledenes og biledenes arealmessige utstrekning
  • ledstrekene med lednummer
  • hvor ledene stopper/opphører

Farledsforskriften (forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 om farleder) er en forskrift til Havne- og farvannsloven.

Siste nytt