Publisert: , Oppdatert:
- Øyvind Schrøder

Merking av petroleumsinnretninger

Merking av petroleumsinnretninger skal utføres i overensstemmelse med forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 71.

Du finner forskriften her: Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 71.

Du finner også en veileder til forskriften på Petroleumtilsynet sine sider

I følge innretningsforskriften skal merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten være i samsvar med Kystverkets bestemmelser. Kystverkets hovedkontor fastsatte i 2013 retningslinjer for slik merking. En oppdatert versjon av bestemmelsene ble vedtatt 22. januar 2018.

Bestemmelsene skal sikre at innretninger kan bli oppdaget på en avstand som er tilstrekkelig for at fartøy kan velge en trygg kurs for passering og ellers er synlige for fartøy i området. Den oppdaterte versjonen har søkt å klargjøre innholdet og begrepsbruken ytterligere.

Last ned bestemmelsene her:

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Øyvind Schrøder, seniorrådgiver ved Senter for farled, fyr og merker i Kystverket

Siste nytt