• Ansatt som regiondirektør i Sørøst

  23.11.2016 | Artikkel | News | Om Kystverket

  Harald Andreassen ble i dag ansatt som regiondirektør i Kystverket Sørøst.

 • Ny regiondirektør i Kystverket Sørøst

  31.03.2016 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | News | Regelverk

  Arild Hansen pensjonerer seg 1. april, tar Harald Andreassen over roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre.

 • Sterkt lag bak årets beredskapsdag

  07.03.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | Havnesikring | Maritim infrastruktur | News | Oljevern | Sjøtrafikkovervåking | Skipsvrak

  ‒ Hovedmålene med Beredskapsdagen styrkes ved at Kystverket deltar som arrangør, sammen med NHO, Høgskolen Sørøst-Norge og Fylkesmannen i Vestfold, sier fylkesberedskapssjef i Vestfold, Jan Helge Kaiser

 • Signerte ny samarbeidsavtale med høgskole

  10.08.2016 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak | Øvelser

  slik blir avtalen mellom partene en vinn-vinn-situasjon både for fagmiljøene i Kystverket og ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram i innseilingen til Moss

  12.12.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Høringer | News
 • Vil trygge lasting og lossing av bulkskip

  05.01.2017 | Artikkel | Havner | Maritime tjenester | News | Regelverk

  viser seg at flere lasteskip og havneterminaler bryter reglene for lasting og lossing av bulk. Kystverket påser at bulkgods håndteres trygt og etter forskriftene gjennom å føre tilsyn og gi veiledning

 • Nye utfordringer - nye muligheter

  26.08.2016 | Artikkel | Kalenderhendelse | News | Om Kystverket

  Hva er utviklingstrendene og hvordan møter næringene disse? Det er tema som blir tatt opp når Kystverket Troms og Finnmark inviterer til sin årlige Kyst- og havnekonferanse. Nå er det åpnet for påmelding

 • Horten blir nytt testormåde

  06.12.2017 | Artikkel | News
 • Skype-webinar om anløpsavgift

  22.06.2017 | Artikkel | Avgifter | Havner | Maritim infrastruktur | News

  I september vil Kystverket gjennomføre webinar om anløpsavgiften. Tema vil være hvilke kostnader kommunene kan finansiere med anløpsavgift, samt dokumentasjon og fremgangsmåte i forbindelse med innføring

 • Informerte om krigsvrak på bunnen av Skagerrak

  24.10.2017 | Artikkel | News | Skipsvrak