• Øvelse Ytre Oslofjord

  Akutt forurensning
 • Skal holde leden farbar

  29.06.2011 | Artikkel |

  Isen i Oslofjorden skaper utfordringer, ikke bare i havnebassengene, men også i skipsleden. Kystverket har derfor inngått en kortsiktig avtale med Buksèr og Berging AS om leie av slepebåten "Bamse Tug"

 • Issesongen over

  30.06.2011 | Artikkel |

  Etter en hektisk vinter med mye is i sørøst, er det nå omtrent isfritt. Vinterens siste ismelding kommer onsdag 31. mars.

 • Motorveier til sjøs

  12.07.2011 | Artikkel |

  sjøs -”Motorways of the Seas” (MoS) som inngår i det transeuropeiske transportnettverket TEN-T. Kystverket deltar i EUs arbeidsgrupper for etablering av sjøtransportkorridorer gjennom Østersjøen og i Nordsjøen

 • Isutfrodringene fortsetter

  29.06.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  av ytre Oslofjord og østre del av Skagerrak mot Svenskegrensen rapporteres det om åpen drivis. Kystverket anbefaler at fartøy som seiler i ovennevnte farvann har minimum isklasse 1C.

 • Leietakersamling for Region Sørøst 2015

  16.10.2015 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur

  Det ble igjen en vellykket leietakersamling i Region Sørøst. Denne gangen hadde vi tatt turen til Lindesnes kommune i Vest- Agder Fylke.

 • Vil utdype Oslofjorden

  18.09.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  utbedres. På enkelte steder i den trafikkerte leia er det ikke dypere enn 11 meter. Nå foreslår Kystverket å sprenge flere små grunner for å gjøre sjøferdselen tryggere. Det holdes åpent møte om planene

 • Besøks- og leveringsadresser

  26.09.2019 | Artikkel |

  Skal du besøke Kystverket, eller sende brev eller pakker som leveres på døren? Vi er lokalisert på mange steder over hele Norge.

 • Tilsynslag

  30.11.2016 | Artikkel | Maritim infrastruktur | Rederi

  Tilsynslagene i Kystverket Rederi utfører allsidige og utfordrende oppgaver innen tilsyn og vedlikehold på navigasjonsinstallasjoner og Kystverkets objekter langs hele kysten.

 • Vannkvalitet

  16.06.2016 | Artikkel |