• Øvelse Ytre Oslofjord

  Akutt forurensning
 • Leietakersamling for Region Sørøst 2015

  16.10.2015 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur

  Det ble igjen en vellykket leietakersamling i Region Sørøst. Denne gangen hadde vi tatt turen til Lindesnes kommune i Vest- Agder Fylke.

 • Vil utdype Oslofjorden

  18.09.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  utbedres. På enkelte steder i den trafikkerte leia er det ikke dypere enn 11 meter. Nå foreslår Kystverket å sprenge flere små grunner for å gjøre sjøferdselen tryggere. Det holdes åpent møte om planene

 • Tilsynslag

  30.11.2016 | Artikkel | Maritim infrastruktur | Rederi

  Tilsynslagene i Kystverket Rederi utfører allsidige og utfordrende oppgaver innen tilsyn og vedlikehold på navigasjonsinstallasjoner og Kystverkets objekter langs hele kysten.

 • Isutfrodringene fortsetter

  29.06.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  av ytre Oslofjord og østre del av Skagerrak mot Svenskegrensen rapporteres det om åpen drivis. Kystverket anbefaler at fartøy som seiler i ovennevnte farvann har minimum isklasse 1C.

 • Vannkvalitet

  16.06.2016 | Artikkel |
 • Legger til rette for økt sjøtransport

  10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  Kystverkets stamnettutredning omhandler 54 tiltak, der kostnadene i prisoverslag varierer fra tre millioner til 1,8 milliarder kroner. Samlet kostnad utgjør i overkant av fire milliarder kroner.

 • App for båtfolket

  21.06.2013 | Artikkel |

  30. april lanserte Kystverket appen «KystVær». Både fritidsbåter og annen kysttrafikk kan ved hjelp av den få sikre og oppdaterte målinger om seilingsforholdene i det området de skal ferdes i.

 • Vil trygge lasting og lossing av bulkskip

  05.01.2017 | Artikkel | Havner | Maritime tjenester | News | Regelverk

  viser seg at flere lasteskip og havneterminaler bryter reglene for lasting og lossing av bulk. Kystverket påser at bulkgods håndteres trygt og etter forskriftene gjennom å føre tilsyn og gi veiledning

 • Utgjør liten fare der de ligger

  23.10.2013 | Artikkel | Akutt forurensning

  og 40 krigsvrak inneholdende kjemiske stridsmidler, senket i Skagerrak. Sammen med FFI leverte Kystverket i 2010 en anbefalning til Fiskeri- og kystdepartementet, med forslag om bedre kartlegging og et