• Legger til rette for økt sjøtransport

  10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  Kystverkets stamnettutredning omhandler 54 tiltak, der kostnadene i prisoverslag varierer fra tre millioner til 1,8 milliarder kroner. Samlet kostnad utgjør i overkant av fire milliarder kroner.

 • Kyst2010

  06.07.2011 | Artikkel |

  nne uken går Kystverkets store internarrangement Kyst2010 av stabelen i Arendal. Hele 280 ansatte deltar på det to og en halv dager lange programmet.

 • App for båtfolket

  21.06.2013 | Artikkel |

  30. april lanserte Kystverket appen «KystVær». Både fritidsbåter og annen kysttrafikk kan ved hjelp av den få sikre og oppdaterte målinger om seilingsforholdene i det området de skal ferdes i.

 • Utgjør liten fare der de ligger

  23.10.2013 | Artikkel | Akutt forurensning

  og 40 krigsvrak inneholdende kjemiske stridsmidler, senket i Skagerrak. Sammen med FFI leverte Kystverket i 2010 en anbefalning til Fiskeri- og kystdepartementet, med forslag om bedre kartlegging og et

 • Nye utfordringer - nye muligheter

  26.08.2016 | Artikkel | Kalenderhendelse | News | Om Kystverket

  Hva er utviklingstrendene og hvordan møter næringene disse? Det er tema som blir tatt opp når Kystverket Troms og Finnmark inviterer til sin årlige Kyst- og havnekonferanse. Nå er det åpnet for påmelding

 • Vil trygge lasting og lossing av bulkskip

  05.01.2017 | Artikkel | Havner | Maritime tjenester | News | Regelverk

  viser seg at flere lasteskip og havneterminaler bryter reglene for lasting og lossing av bulk. Kystverket påser at bulkgods håndteres trygt og etter forskriftene gjennom å føre tilsyn og gi veiledning

 • Informerte om krigsvrak på bunnen av Skagerrak

  24.10.2017 | Artikkel | News | Skipsvrak
 • Horten blir nytt testormåde

  06.12.2017 | Artikkel | News
 • Skype-webinar om anløpsavgift

  22.06.2017 | Artikkel | Avgifter | Havner | Maritim infrastruktur | News

  I september vil Kystverket gjennomføre webinar om anløpsavgiften. Tema vil være hvilke kostnader kommunene kan finansiere med anløpsavgift, samt dokumentasjon og fremgangsmåte i forbindelse med innføring

 • Hva skal vi gjøre?

  26.09.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker