• Effektiv kartlegging med multistråle

  12.10.2011 | Artikkel |

  Kystverket har flere aktivitetsområder der nøyaktig informasjon om bunnen er avgjørende. Et av disse er massedeponi i forbindelse med utdypning av farleder og havner.

 • Gjør klar for storøvelse i Skagerrak

  20.09.2017 | Artikkel | Beredskap | News | Oljevern

  Olje- og kjemikalieøvelsen som Kystverket skal lede involverer rundt 500 deltakere fra en rekke land, mens observatører fra 70 land har fått invitasjon. Verstefallshendelsen det skal øves på, vil involvere

 • Gjennomgår alle farledene i landet

  15.02.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker
 • Fornying og oppgradering av seilingsleder fra Mandal til Kristiansand

  31.01.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket vil gjennomføre en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Mandal – Kristiansand med oppstart og gjennomføring i 2019. Sjømerking er et kostnadseffektivt tiltak for å forebygge sjøulykker

 • Ekstra fokus på beredskap under Trident Juncture

  07.09.2018 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture vil Kystverket ha ekstra fokus på beredskap i områdene med økt sjøtrafikk. Spesielt i forbindelse med transport av materiell til og fra Norge er

 • Nytt sommertokt med Gamle Oksøy

  10.07.2019 | Artikkel | Los | News | Om Kystverket
 • Åpnet "nye" Oslofjorden

  12.05.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Fritidsbåt | Havner | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News | NTP | Statsbudsjettet
 • OV ”Skomvær” snart klar for tjeneste

  27.08.2013 | Artikkel |

  Fartøy nummer to i rekken av nybygg for Kystverket kom til Ålesund 17. juli. Der skal den siste utrustningen gjøres, før turen går til Svolvær for dåp i slutten av august.

 • Høring: Innseiling til Borg, del II

  05.07.2013 | Artikkel |

  I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 legger Kystverket reguleringsplanene for utbedring av leden inn til Borg havn i Fredrikstad og Hvaler kommuner ut til offentlig ettersyn. Formålet med

 • Bytter ut velkjent landemerke

  12.12.2019 | Artikkel | Kystkultur | News