• Bytter ut velkjent landemerke

  12.12.2019 | Artikkel | Kystkultur | News
 • OV ”Skomvær” snart klar for tjeneste

  27.08.2013 | Artikkel |

  Fartøy nummer to i rekken av nybygg for Kystverket kom til Ålesund 17. juli. Der skal den siste utrustningen gjøres, før turen går til Svolvær for dåp i slutten av august.

 • Høring: Innseiling til Borg, del II

  05.07.2013 | Artikkel |

  I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 legger Kystverket reguleringsplanene for utbedring av leden inn til Borg havn i Fredrikstad og Hvaler kommuner ut til offentlig ettersyn. Formålet med

 • Åpnet "nye" Oslofjorden

  12.05.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Fritidsbåt | Havner | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News | NTP | Statsbudsjettet
 • E-navigasjonsprosjekter

  27.09.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  Kystverket bidrar, i samarbeid med norsk maritim næring og forskningsmiljøer, til å iverksette IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. Arbeidet bygger opp om internasjonal forankring av

 • Det merkes langs hele kysten

  25.02.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Rederi

  Kystverket rederi er godt i gang med å få på plass merkene i ”Merk skjæret”-kampanjen, og planer for det videre arbeidet er lagt. I alt skal 100 farlige skjær og grunne merkes.

 • Samler beredskapsaktørene

  14.03.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | Havnesikring | Maritim infrastruktur | News | Oljevern | Sjøtrafikkovervåking | Skipsvrak

  næringslivet sammen styrke beredskapen vår? Det blir synliggjort på Beredskapsdagen 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Maritim sikkerhet i Oslofjorden blir den røde tråden.

 • Skal teste e-navigasjon i Singapore

  10.04.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har signert en intensjonsavtale med singaporske havnemyndigheter (MPA) og Kongsberg Norcontrol om å samarbeide med utvikling og testing av e-navigasjonstjenester i Singapore. Samarbeidet skjer

 • Innholdsrik kursuke

  07.02.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | Om Kystverket

  De fem tilsynslagene i Kystverket har vært på en uke med intensiv og innholdsrik kursing i Ålesund. De 38 deltagerne har vært igjennom alt fra livreddende førstehjelp, via overflatbehandling av mur, tre

 • Tidligere oppdateringer om fregattulykken

  14.11.2018 | Artikkel | Beredskap | News | Om Kystverket

  Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. Her finner du Kystverkets tidligere informasjon om hendelsen, publisert i perioden 08.11 til og med 13.11.