• Høring: Innseiling til Borg, del II

  05.07.2013 | Artikkel |

  I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 legger Kystverket reguleringsplanene for utbedring av leden inn til Borg havn i Fredrikstad og Hvaler kommuner ut til offentlig ettersyn. Formålet med

 • Det merkes langs hele kysten

  25.02.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Rederi

  Kystverket rederi er godt i gang med å få på plass merkene i ”Merk skjæret”-kampanjen, og planer for det videre arbeidet er lagt. I alt skal 100 farlige skjær og grunne merkes.

 • E-navigasjonsprosjekter

  27.09.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  Kystverket bidrar, i samarbeid med norsk maritim næring og forskningsmiljøer, til å iverksette IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. Arbeidet bygger opp om internasjonal forankring av

 • Skal teste e-navigasjon i Singapore

  10.04.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har signert en intensjonsavtale med singaporske havnemyndigheter (MPA) og Kongsberg Norcontrol om å samarbeide med utvikling og testing av e-navigasjonstjenester i Singapore. Samarbeidet skjer

 • Innholdsrik kursuke

  07.02.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | Om Kystverket

  De fem tilsynslagene i Kystverket har vært på en uke med intensiv og innholdsrik kursing i Ålesund. De 38 deltagerne har vært igjennom alt fra livreddende førstehjelp, via overflatbehandling av mur, tre

 • Tidligere oppdateringer om fregattulykken

  14.11.2018 | Artikkel | Beredskap | News | Om Kystverket

  Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. Her finner du Kystverkets tidligere informasjon om hendelsen, publisert i perioden 08.11 til og med 13.11.

 • Signerte kontrakten om bygging av grønt flaggskip

  10.02.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Maritim infrastruktur | News

  Kystverkets neste fartøy, OV Ryvingen, er omtalt som etatens grønne flaggskip. Kontrakten om bygging av det miljøvennlige fartøyet ble signert i dag.  

 • E-navigasjonsprosjekter

  05.03.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  Kystverket bidrar, i samarbeid med norsk maritim næring og forskningsmiljøer, til å iverksette IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. Arbeidet bygger opp om internasjonal forankring av

 • Ønsker å sette fart på digitalisering

  09.09.2016 | Artikkel | Internasjonalt arbeid | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking
 • I skummelt farvann - Tvistein fyr

  29.05.2018 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner og farleder | Kystkultur | News

  På Larvikkysten, ligger de skumle Rakkebåene – en av de mest utfordrende passasjene langs kysten i sørøst.  Her finner du Tvistein fyr. Tre omkomne søstre sies å gå igjen her.