• Ny havne- og farvannslov

  29.06.2011 | Artikkel | Regelverk

  Kystverket har startet en nasjonal informasjonsrunde for å orientere kommuner og havner om ny lov om havner og farvann. Det nye ansvarsforholdet mellom stat og kommune står sentralt under seminarene som

 • Ønsker ismeldinger

  29.06.2011 | Artikkel |

  Kystverket vil utvide sin ismeldingstjeneste og inviterer havner som ønsker å gå ut med informasjon om isforholdene i sine områder, til å sende observasjoner til Kystverket.

 • Skal holde leden farbar

  29.06.2011 | Artikkel |

  Isen i Oslofjorden skaper utfordringer, ikke bare i havnebassengene, men også i skipsleden. Kystverket har derfor inngått en kortsiktig avtale med Buksèr og Berging AS om leie av slepebåten "Bamse Tug"

 • Issesongen over

  30.06.2011 | Artikkel |

  Etter en hektisk vinter med mye is i sørøst, er det nå omtrent isfritt. Vinterens siste ismelding kommer onsdag 31. mars.

 • Motorveier til sjøs

  12.07.2011 | Artikkel |

  sjøs -”Motorways of the Seas” (MoS) som inngår i det transeuropeiske transportnettverket TEN-T. Kystverket deltar i EUs arbeidsgrupper for etablering av sjøtransportkorridorer gjennom Østersjøen og i Nordsjøen

 • Isutfrodringene fortsetter

  29.06.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  av ytre Oslofjord og østre del av Skagerrak mot Svenskegrensen rapporteres det om åpen drivis. Kystverket anbefaler at fartøy som seiler i ovennevnte farvann har minimum isklasse 1C.

 • Kyst2010

  06.07.2011 | Artikkel |

  nne uken går Kystverkets store internarrangement Kyst2010 av stabelen i Arendal. Hele 280 ansatte deltar på det to og en halv dager lange programmet.

 • Los-utfordringer

  29.06.2011 | Artikkel | Los | News