• Legger til rette for økt sjøtransport

    10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker

    Kystverkets stamnettutredning omhandler 54 tiltak, der kostnadene i prisoverslag varierer fra tre millioner til 1,8 milliarder kroner. Samlet kostnad utgjør i overkant av fire milliarder kroner.

  • Effektiv kartlegging med multistråle

    12.10.2011 | Artikkel |

    Kystverket har flere aktivitetsområder der nøyaktig informasjon om bunnen er avgjørende. Et av disse er massedeponi i forbindelse med utdypning av farleder og havner.