• Regionar

  15.08.2018 | Artikkel |

  Kystverket er inndelt i fem regionar: Kystverket Sørøst (KYV-SØ), Kystverket Vest (KYV-V), Kystverket Midt-Norge (KYV-MN), Kystverket Nordland (KYV-N) og Kystverket Troms og Finnmark (KYV-TF)

 • Kystverkets ledergruppe

  19.11.2018 | Artikkel |

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Kystverkets leiargruppe

  03.02.2020 | Artikkel | Om Kystverket

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Besøks- og leveringsadresser

  26.09.2019 | Artikkel |

  Skal du besøke Kystverket, eller sende brev eller pakker som leveres på døren? Vi er lokalisert på mange steder over hele Norge.

 • Legger til rette for økt sjøtransport

  10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  Kystverkets stamnettutredning omhandler 54 tiltak, der kostnadene i prisoverslag varierer fra tre millioner til 1,8 milliarder kroner. Samlet kostnad utgjør i overkant av fire milliarder kroner.

 • Effektiv kartlegging med multistråle

  12.10.2011 | Artikkel |

  Kystverket har flere aktivitetsområder der nøyaktig informasjon om bunnen er avgjørende. Et av disse er massedeponi i forbindelse med utdypning av farleder og havner.