• Nytt sommertokt med Gamle Oksøy

  10.07.2019 | Artikkel | Los | News | Om Kystverket
 • Fornying og oppgradering av seilingsleder fra Mandal til Kristiansand

  31.01.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket vil gjennomføre en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Mandal – Kristiansand med oppstart og gjennomføring i 2019. Sjømerking er et kostnadseffektivt tiltak for å forebygge sjøulykker

 • Bytter ut velkjent landemerke

  12.12.2019 | Artikkel | Kystkultur | News
 • E-navigasjonsprosjekter

  27.09.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  Kystverket bidrar, i samarbeid med norsk maritim næring og forskningsmiljøer, til å iverksette IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. Arbeidet bygger opp om internasjonal forankring av

 • Skal teste e-navigasjon i Singapore

  10.04.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har signert en intensjonsavtale med singaporske havnemyndigheter (MPA) og Kongsberg Norcontrol om å samarbeide med utvikling og testing av e-navigasjonstjenester i Singapore. Samarbeidet skjer

 • E-navigasjonsprosjekter

  05.03.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  Kystverket bidrar, i samarbeid med norsk maritim næring og forskningsmiljøer, til å iverksette IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. Arbeidet bygger opp om internasjonal forankring av