• Brukersamling i Kystverket Vest

  09.12.2016 | Artikkel |

  Kystverket Vest arrangerte 29. november 2016 brukersamling for samarbeidspartnere i Rogaland, Hordaland og  Sogn & Fjordane.

 • Samferdselsministeren besøkte Kystverket Vest

  04.02.2014 | Artikkel |

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk innblikk i Kystverkets maritime tjenester og systemer for forebyggende sjøsikkerhet under et besøk hos Kystverket Vest i Haugesund 4. februar. Statsråden fikk også omvisning

 • Kystverket Vest feirer 30 år

  04.10.2011 | Artikkel |

  I dag er det 30 år siden Kystverket Vest ble etablert i Haugesund. Årsdagen ble markert med tilbakeblikk på høydepunkter fra de siste tiårene.

 • Eierløse skjellanlegg fjernes i Nordland

  01.09.2016 | Artikkel | Maritim infrastruktur | News

  Kystverket Nordland fjerner i disse dager en rekke eierløse skjellanlegg i Loften/Vesterålen.

 • Byttet ut olje med plast

  10.09.2020 | Artikkel | Beredskap | News

  Nærmere to tonn plast ble fjernet da Kystverket sammen med IUA Vest-Finnmark gjennomførte en plastryddeaksjon etter samme metode som en oljevernaksjon.

 • Møtte fyrforvaltere på Sørvestlandet

  24.10.2019 | Artikkel | News

  18. – 20. oktober arrangerte Kystverket Vest leietakersamling på Stord i Hordaland med 29 fyrforvaltere fra 14 fyrstasjoner.

 • Videreutvikler nasjonal bølgevarslingstjeneste

  10.06.2016 | Artikkel | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News

  Kystverket Vest signerte 9. juni 2016 rammeavtale med Uni Research Polytec i Haugesund for etablering av bølgevarsling i utvalgte skipsleder langs norskekysten. Dagens bølgevarslingstjeneste skal bli landsdekkende

 • Styrker trafikkovervåking på Svalbard med ny AIS-basestasjon

  11.09.2020 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon i et

 • Fjerner eierløse blåskjellanlegg i Rogaland

  20.05.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner og farleder | News

  I sommer skal Kystverket Vest fjerne 12 eierløse blåskjellanlegg i Rogaland. Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og utgjør en sikkerhetsrisiko for skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri

 • Varsel om igangsetting av planarbeid innsegling Florø og Mortingbåen

  27.08.2020 | Artikkel | Havner og farleder | News | Regelverk

  Med heimel i plan og bygningslovens § 12-8 kunngjer Norconsult AS på vegne av Kystverket Vest start for arbeidet med «Detaljreguleringsplan for innsegling Florø og Mortingbåen» i Kinn kommune.