• Varsel om igangsetting av planarbeid innsegling Florø og Mortingbåen

  27.08.2020 | Artikkel | Havner og farleder | News | Regelverk

  Med heimel i plan og bygningslovens § 12-8 kunngjer Norconsult AS på vegne av Kystverket Vest start for arbeidet med «Detaljreguleringsplan for innsegling Florø og Mortingbåen» i Kinn kommune.

 • – For mange dør i fritidsbåtulykker

  28.06.2017 | Artikkel | News | Om Kystverket | Regelverk | Umistelig

  Kystverket ønsker å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige, og derfor bør være forsiktigere på sjøen. – Bruk redningsvest og tilpass farten, oppfordrer kystdirektør Kirsti Slotsvik

 • – Vis hensyn og avpass farten til sjøs

  17.06.2016 | Artikkel | Om Kystverket | Regelverk | Umistelig

  kampanjen #Umistelig ønsker Kystverket å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige for noen, og derfor bør være forsiktigere på sjøen. Bruk redningsvest og tilpass farten, oppfordrer

 • Ny havne- og farvannslov

  29.06.2011 | Artikkel | Regelverk

  Kystverket har startet en nasjonal informasjonsrunde for å orientere kommuner og havner om ny lov om havner og farvann. Det nye ansvarsforholdet mellom stat og kommune står sentralt under seminarene som

 • Dialogmøte om losplikten på Svalbard

  12.12.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer

 • Ta hensyn til sjøs – avpass farten!

  02.07.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Regelverk
 • Farledsbevisassessor

  12.03.2021 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk
 • Om Svalbardmiljøloven

  07.10.2011 | Artikkel | Akutt forurensning | Regelverk
 • Norges første rundkjøring til sjøs

  09.01.2013 | Artikkel | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking
 • Kystverket jobber med berging av Eemslift Hendrika

  07.04.2021 | Artikkel | Havner og farleder | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking