• Eierløse skjellanlegg fjernes i Nordland

  01.09.2016 | Artikkel | Maritim infrastruktur | News

  Kystverket Nordland fjerner i disse dager en rekke eierløse skjellanlegg i Loften/Vesterålen.

 • Møtte fyrforvaltere på Sørvestlandet

  24.10.2019 | Artikkel | News

  18. – 20. oktober arrangerte Kystverket Vest leietakersamling på Stord i Hordaland med 29 fyrforvaltere fra 14 fyrstasjoner.

 • Videreutvikler nasjonal bølgevarslingstjeneste

  10.06.2016 | Artikkel | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News

  Kystverket Vest signerte 9. juni 2016 rammeavtale med Uni Research Polytec i Haugesund for etablering av bølgevarsling i utvalgte skipsleder langs norskekysten. Dagens bølgevarslingstjeneste skal bli landsdekkende

 • Fjerner eierløse blåskjellanlegg i Rogaland

  20.05.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner og farleder | News

  I sommer skal Kystverket Vest fjerne 12 eierløse blåskjellanlegg i Rogaland. Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og utgjør en sikkerhetsrisiko for skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri

 • Styrker trafikkovervåking på Svalbard med nye AIS-basestasjoner

  17.09.2019 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon i et

 • – For mange dør i fritidsbåtulykker

  28.06.2017 | Artikkel | News | Om Kystverket | Regelverk | Umistelig

  Kystverket ønsker å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige, og derfor bør være forsiktigere på sjøen. – Bruk redningsvest og tilpass farten, oppfordrer kystdirektør Kirsti Slotsvik

 • Regiondirektør bidrar i nasjonalt lovutvalg

  12.08.2016 | Artikkel | News

  Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest ble i statsråd fredag 12. august utnevnt som et av medlemmene i regjeringens nye utvalg for utredning av forslag til ny havne- og farvannslov.

 • AIS-basestasjon Svalbard

  Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket satte 13. september 2019 opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland utenfor vestkysten av Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon

 • Fjerna eigarlause blåskjellanlegg

  Farled, fyr og merker | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News

  I oktober 2016 fjerna Kystverket Vest ti eigarlause blåskjellanlegg i Sogn og Fjordane. Anlegga har stått utan tilsyn i mange år og fjernast for å hindre ulykker i skipstrafikken og skader på miljø og

 • Får nye radarer for utvidet sjøtrafikkovervåking på Vestlandet

  20.06.2018 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket la 16. mai inn bestilling på de første fem radarene for utvidet sjøtrafikksentraltjeneste på Vestlandet. Innen 2022 skal sjøtrafikksentralenes tjenesteområder utvides til Sogn og Fjordane for