• Anbefaler bygging av Stad skipstunnel

    24.02.2017 | Artikkel | Maritime tjenester | News | Stad skipstunnel

    I en konsekvensutredning av Stad skipstunnel anbefaler Kystverket at Stad skipstunnel bør bygges. Torsdag 12. januar ble konsekvensutredningen overlevert til Selje kommune sammen med reguleringsplanen