• Fjerner eierløse blåskjellanlegg i Rogaland

  20.05.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner og farleder | News

  I sommer skal Kystverket Vest fjerne 12 eierløse blåskjellanlegg i Rogaland. Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og utgjør en sikkerhetsrisiko for skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri

 • Varsel om igangsetting av planarbeid innsegling Florø og Mortingbåen

  27.08.2020 | Artikkel | Havner og farleder | News | Regelverk

  Med heimel i plan og bygningslovens § 12-8 kunngjer Norconsult AS på vegne av Kystverket Vest start for arbeidet med «Detaljreguleringsplan for innsegling Florø og Mortingbåen» i Kinn kommune.

 • Vil starte arbeidet med å planlegge ny storhavn i Kirkenes

  15.02.2017 | Artikkel | Havner og farleder | News

  Statens vegvesen og Kystverket er klar til å starte arbeidet med å planlegge ny storhavn i Høybukta vest, i samarbeid med Sør-Varanger kommune.

 • Fjerna eigarlause blåskjellanlegg

  Farled, fyr og merker | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News

  I oktober 2016 fjerna Kystverket Vest ti eigarlause blåskjellanlegg i Sogn og Fjordane. Anlegga har stått utan tilsyn i mange år og fjernast for å hindre ulykker i skipstrafikken og skader på miljø og

 • Ruster opp Ferkingstad fiskerihavn

  08.08.2019 | Artikkel | Havner og farleder | News

  Tidligere denne uka satte Kystverket i gang et omfattende reparasjonsarbeid på moloen i Ferkingstad havn på Karmøy i Rogaland. Moloen skal forsterkes for å bedre kunne motstå sterke krefter fra havet. Moloreparasjonen

 • Befaring av eierløse blåskjellanlegg i Rogaland

  Havner og farleder | News
 • Hva skal vi gjøre?

  08.11.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket skal utbedre farleden inn til Farsund ved å gjøre den dypere i tre områder samt oppgradere seilingsmerkene. Utdypingen vil generere masser som skal benyttes til å fylle ut et kommunalt område

 • Innseiling Grenland

  26.10.2016 | Seksjon | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet
 • Fjerna eigarlause blåskjelanlegg

  21.11.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News

  I oktober fjerna Kystverket Vest ti eigarlause blåskjelanlegg i Sogn og Fjordane. Anlegga har stått utan tilsyn i mange år og måtte fjernast for å hindre ulykker i skipstrafikken og skader på miljø og

 • Kontakt oss

  14.02.2020 | Artikkel | Havner og farleder