• Dramatisk oppdrag for ”Los 124”

  24.03.2014 | Artikkel |
 • Byrjar opprydding etter ras

  01.08.2013 | Artikkel |

  To Kystverk-fartøy skal rydde opp i sjøen etter det store raset som øydela vegen og straumtilførselen til Todalen på Nordmøre, men først skal dei frakte aggregat til den rasramma bygda.

 • Fornyer kontrakten med Lufttransport AS

  09.11.2012 | Artikkel | Los

  Kystverket inngår ny kontrakt med Lufttransport AS om tilbringertjeneste av los med helikopter til skipstrafikken til olje- og gass terminalene på Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhamna og Melkøya.

 • Oppretter regionalt samarbeid

  30.06.2011 | Artikkel |

  EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA vil i samarbeid med Kystverket etablere et samarbeid om utveksling av fartøysinformasjon for Nord-Atlanteren og Barentshavet. Et informasjonssamarbeid mellom kyststater

 • Ny avdelingsdirektør for kystforvaltningsavdelingen

  03.07.2015 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | Om Kystverket

  Tønnessen (44) blir ny avdelingsdirektør for Kystforvaltningsavdelingen i Kystverket. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kystverket rederi.

 • Ny radaravtale styrker sikker seilas for sjøfarende

  09.05.2018 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Onsdag 9. mai signerte Kystverket en rammeavtale med Kongsberg Norcontrol for levering, drift og vedlikehold av radarer til sjøtrafikksentraltjenesten. Avtalen har en potensiell totalverdi på opptil 250

 • Kontrakt om oljetømming signert

  07.10.2011 | Artikkel |
 • Nytt bølgevarsel for Vestlandet

  22.12.2016 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News

  En ny varslingstjeneste for bølger er nå også klar for hele Vestlandet. Uvær og storm preger julehelgen og det varsles om en maksimal bølgehøyde på over 20 meter på strekningen mellom Utvær og Stad. 

 • Fokus på nordområdene under statsråd-besøk

  10.02.2012 | Artikkel |

  onsdag 8. februar et innblikk i Kystverkets arbeid med trafikkovervåking i havområdene og internasjonale samarbeid. Statsråden benyttet anledningen til å besøke Kystverkets regionkontor i Haugesund i forbindelse

 • Historisk øvelse

  04.10.2011 | Artikkel |