• App for båtfolket

  21.06.2013 | Artikkel |

  30. april lanserte Kystverket appen «KystVær». Både fritidsbåter og annen kysttrafikk kan ved hjelp av den få sikre og oppdaterte målinger om seilingsforholdene i det området de skal ferdes i.

 • Åpnet ny fiskerikai i Kalvåg

  08.05.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner

  Kystverket tok 6. mai del i åpningen av ny kai i Kalvåg fiskerihavn i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Fiskerikaien er en del av kommunens satsing på å bygge ut infrastrukturen i Kalvåg fiskerihavn

 • Ny losdirektør

  27.04.2015 | Artikkel |

  Erik Freberg Blom er ansatt som losdirektør for Kystverkets lostjeneste.

 • Framtidas oljevernteknologi engasjerer

  19.02.2019 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern | Øvelser

  Kystverket og NOFO er i gang med teknologutviklingsprogrammet «Oljevern 2015». Det er mottatt 120 prosjektidéer, 19 prosjekter er kontraktsfestet eller under kontraktsinngåelse med norske bedrifter, samt

 • Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017

  23.11.2017 | Artikkel | News

  Torsdag 7. september samlet Kystverket, ITS Norge og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo bredden av norsk og maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere

 • Seminar for Kystverkets depotstyrker

  10.10.2011 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Godkjenner seilingsruter

  22.08.2011 | Artikkel |

  vedtok 29. november Norges forslag om nye trafikkseparasjonssystemer (seilingsruter) utenfor sør- og vestkysten av Norge. De nye seilingsrutene kompletterer de som allerede er i kraft i nord.

 • Vraktømmingsoppdrag

  07.10.2011 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Forenkler skipsrapportering

  06.07.2011 | Artikkel |

  Lanseringen av en ny versjon av meldingssystemet SafeSeaNet 1. januar 2011 vil ta Kystverket et steg lenger i utviklingen av en felles nasjonal portal for skipsrapportering. Meldingsbehovene til både Tollvesenet

 • Nytt hybridfartøy levert til Kystverket

  13.12.2018 | Artikkel | Havner og farleder | News

  Førre veke vart OV Ryvingen, Kystverkets nye multifunksjonsfartøy, levert frå Fitjar Mekaniske Verkstad. Fartøyet er miljøvennleg og innovativt, og særs godt eigna til både oljevernaksjonar og det daglege