• Havnestatskontroll

  04.07.2011 | Artikkel |
 • Fjerna gamle dieseltankar frå Storholmen fyr

  10.08.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Kystkultur | News

  Denne veka har mannskap på Kystverkets farty Oljevern 01 fjerna gamle dieseltankar frå Storholmen fyr.

 • Planlagte tiltak

  07.05.2020 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner og farleder
 • Fartøysdåp og tettere etatssamarbeid

  22.01.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner

  representerer ikke bare en ny ressurs til bruk for sjømåling i Norge. Den tar også samarbeidet mellom Kystverket og Kartverket et steg videre.

 • 52 grunnstøtinger i 2019

  12.02.2020 | Artikkel | Beredskap | News

  Tromsø og cruiseskip nær grunnstøting i Hustadvika. Det var blant de mest dramatiske hendelsene som Kystverkets miljøberedskapsvakt måtte håndtere i fjor. Gjennom hele året skjer det grunnstøtinger og andre

 • Lanserer 112 nye digitale seilingsruter for Vestlandet

  15.01.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News
 • Viste verktøy for smartere navigasjon

  20.11.2019 | Artikkel | News

  Nye tjenester i routeinfo.no ‒ Kystverkets digitale rutetjeneste ‒ var et av temaene under Teknologiforum 2019, arrangert av Geonorge i Oslo 19. - 20. november.

 • Overtar ansvar for AIS utveksling i Nordsjøen og Østersjøen

  14.12.2016 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  nyttår overtar Kystverket koordineringsansvaret for to nye regionale AIS datasentre som utveksler AIS data mellom land som grenser mot Nordsjøen og Østersjøen. I dag ivaretar Kystverket på vegne av no

 • OV ”Skomvær” døpt

  30.08.2013 | Artikkel | Akutt forurensning | Farled, fyr og merker

  Kystverkets nyeste fartøy, OV ”Skomvær” ble døpt fredag 30. august. I flott sensommervær knuste gudmor Lisbeth Berg-Hansen sjampanjeflasken i skutesida med ordene: ”måtte hell og lykke følge deg og ditt

 • 2,6 milliarder til Kystverket

  08.10.2018 | Artikkel | News

  I forslag til Statsbudsjett for 2019 blir Kystverket tilgodesett med 2,6 milliarder kroner til arbeidet med sikrere og mer effektiv og miljøvennlig sjøferdsel og forurensningsberedskap.