• Engasjerer studenter

  07.10.2011 | Artikkel |

  Kystverket vurderer en mulig utvidelse av oppdraget til det regionale informasjonssenteret North Atlantic IMC. Tre studenter fra Høgskolen i Haugesund er engasjert av Kystverket til å utarbeide et forslag

 • Presiseringer om Stad skipstunnel

  11.10.2011 | Artikkel |

  Etter omtale i mediene om konseptvalgutredningen (KVU) av Stad skipstunnel, ser Kystverket det som viktig å komme med noen presiseringer

 • Ti år med regionalt EU-samarbeid

  30.04.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  For ti år sidan i april inngjekk Kystverket ein avtale med EU sin sjøsikkerheitsorganisasjon EMSA om å etablere eit AIS-datasenter for koordinering av trafikkdata i Nord-Atlanteren. Sidan den gang har

 • 52 grunnstøtinger i 2019

  12.02.2020 | Artikkel | Beredskap | News

  Tromsø og cruiseskip nær grunnstøting i Hustadvika. Det var blant de mest dramatiske hendelsene som Kystverkets miljøberedskapsvakt måtte håndtere i fjor. Gjennom hele året skjer det grunnstøtinger og andre

 • Lanserer 112 nye digitale seilingsruter for Vestlandet

  15.01.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News
 • Viste verktøy for smartere navigasjon

  20.11.2019 | Artikkel | News

  Nye tjenester i routeinfo.no ‒ Kystverkets digitale rutetjeneste ‒ var et av temaene under Teknologiforum 2019, arrangert av Geonorge i Oslo 19. - 20. november.

 • Opning av Stamsund hamn

  10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner

  utbetra fiskerihamna i Stamsund i Nordland. Både kommunen og fylket er særs nøgde med det arbeidet Kystverket har gjort i Stamsund.

 • Fartøysdåp og tettere etatssamarbeid

  22.01.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner

  representerer ikke bare en ny ressurs til bruk for sjømåling i Norge. Den tar også samarbeidet mellom Kystverket og Kartverket et steg videre.

 • Kvitsøy sjøtrafikksentral er blitt fornyet

  12.06.2014 | Artikkel |
 • OV ”Skomvær” døpt

  30.08.2013 | Artikkel | Akutt forurensning | Farled, fyr og merker

  Kystverkets nyeste fartøy, OV ”Skomvær” ble døpt fredag 30. august. I flott sensommervær knuste gudmor Lisbeth Berg-Hansen sjampanjeflasken i skutesida med ordene: ”måtte hell og lykke følge deg og ditt