• Ny algoritme skal varsle om ulykkesrisiko

  02.03.2020 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket tester en ny digital algoritme som gir automatisk varsling om seilaser med høy ulykkesrisiko. Under testperioden skal algoritmen analysere alle seilaser fra Kristiansand til Molde ‒ før den

 • Det merkes langs hele kysten

  25.02.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Rederi

  Kystverket rederi er godt i gang med å få på plass merkene i ”Merk skjæret”-kampanjen, og planer for det videre arbeidet er lagt. I alt skal 100 farlige skjær og grunne merkes.

 • Vil styrke overvåking av skipstrafikk

  22.10.2020 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverkets sjøsikkerhetstjenester bidrar til å redusere risikoen for akutt forurensing og tap av menneskeliv på norskekysten. Vekst i havnæringene og i sjøtransporten vil sammen med klimaendringer kreve

 • Stadig flere er ute i fritidsbåt

  20.04.2018 | Artikkel | Fritidsbåt | News

  fritidsbåter i Norge, viser Båtlivsundersøkelsen 2018. I den komme det også frem at stadig flere bruker flytevest, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2012.

 • Fjerna gamle dieseltankar frå Storholmen fyr

  10.08.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Kystkultur | News

  Denne veka har mannskap på Kystverkets farty Oljevern 01 fjerna gamle dieseltankar frå Storholmen fyr.

 • Ber om hjelp til å rydde parafinvoks

  26.11.2020 | Artikkel | Beredskap | News
 • Planlagte tiltak

  19.04.2021 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner og farleder
 • U-864: Sjømaten er fortsatt trygg

  21.03.2018 | Artikkel | Beredskap | News | U-864

  av krabbe er det ikke funnet forhøyede nivåer av kvikksølv i sjømatprøver tatt ved ubåtvraket U-864 vest av Fedje.  Det viser en nylig publisert rapport fra Havforskningsinstituttet.

 • Høring om endringer i sjøtrafikkforskriften

  16.04.2021 | Artikkel | Havner og farleder | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring forslag til endringer i sjøtrafikkforskriften. Endringene skal tre i kraft 1. juni 2021 og inkluderer endringer i rutetiltakene i norsk

 • Oppstart av ny sjøtrafikksentraltjeneste på Vestlandet

  28.05.2021 | Artikkel | Beredskap | Havner og farleder | Kystkultur | Los | News | Sjøtrafikkovervåking