• Neste generasjon sjømerker

  21.10.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  Kystverket har utviklet et nytt sjømerke, og videreutviklet et annet sjømerke, som etter hvert vil bli å finne langs hele kysten. De første merkene i ordinær bruk er nå satt ut ved Sandsøya i Møre og Romsdal

 • Planlegger for fremtidens trafikkøkning

  31.01.2017 | Artikkel | Beredskap | Maritime tjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  utfordringer knyttet til forventet økning i skipstrafikk og ulykkesrisiko de neste 25 årene. Nå begynner Kystverket arbeidet med å utvide tjenesteområdet til sentralene og utviklingen av smartere overvåkingssystemer

 • Flere akutte forurensningshendelser i 2016

  03.05.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern

  har vært en økning i antall uønskede hendelser, og antall grunnstøtinger er fortsatt høyt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

 • Planlegger nytt opplæringssenter

  17.10.2012 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket planlegger å etablere et nytt opplæringssenter for maritime trafikkledere. Opplæringen har planlagt oppstart i 2014 og tar i bruk en ny simulator for å trene på håndtering av trafikksituasjoner

 • Nordområdene

  22.08.2011 | Artikkel |
 • Sannsynlighetsanalyse

  14.09.2012 | Artikkel |

  På oppdrag fra Kystverket har Det norske Veritas foretatt en ny analyse av sannsynligheten for akutt oljeforurensning fra skipstrafikken langs kysten av Fastland-Norge basert på sjøtrafikkdata for året

 • Statsbudsjettet: Storsatsing på kystforvaltning

  08.10.2014 | Artikkel |
 • Sammen om en tryggere seilas for fritidsbåtene

  23.07.2018 | Artikkel | Fritidsbåt | News | Umistelig
 • Ny veileder for tiltakskort er klar

  01.07.2016 | Artikkel | Beredskap | News | Oljevern
 • 15 nye vrak funnet i dumpefelt utenfor Arendal

  20.04.2015 | Artikkel |

  Kystverket har nå avsluttet et to ukers kartleggingsarbeid av dumpefeltet for kjemiske stridsmidler i Skagerrak, 40 kilometer sør for Arendal. 15 nye vrak ble funnet i området som ble undersøkt.