• Statlig aksjon: Fregattulykken

  01.03.2019 | Artikkel | Beredskap | News

  I forbindelse med slepet av den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad ble Kystverkets oljevernberedskap i går (torsdag 28.02) etablert på Hanøytangen (på Askøy i Hordaland). Blant annet er havaristen nå

 • Tester ny AIS prototype på Svalbard

  09.11.2016 | Artikkel | Beredskap | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket satte nylig opp en mer miljøvennlig og driftssikker AIS basestasjon på Svalbard. Prototypen skal testes ut i operativ drift frem mot sommeren 2017.

 • Fyr søker folk - Barøy

  21.06.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Kystkultur | News
 • Uvær ga travel helg for slepebåt

  16.12.2013 | Artikkel |

  Kystverkets slepebåter har nok å gjøre langs den værharde kysten vår om dagen. Lørdag måtte ”Boa Heimdal” trå til da det 82 meter lange fartøyet ”Rysum” fikk motorhavari. Og like etter måtte de assistere

 • Klar for første salve ved innseilingen

  02.02.2016 | Artikkel | Havner og farleder

  Innen kort tid vil første salve gå av for å utvide innseilingen til Myre havn. Kystverket oppfordrer alle til å melde seg på SMS-varslingen som er opprettet i forbindelse med sprengningsarbeidet.

 • Ber båtfolket løfte blikket

  02.07.2019 | Artikkel | Fritidsbåt | News
 • 1,4 millioner tonn gods skal overføres fra vei til sjø

  19.10.2020 | Artikkel | Havner og farleder | News
 • Forprosjektrapport

  26.10.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet
 • Anbefaler bygging av Stad skipstunnel

  24.02.2017 | Artikkel | Maritime tjenester | News | Stad skipstunnel

  I en konsekvensutredning av Stad skipstunnel anbefaler Kystverket at Stad skipstunnel bør bygges. Torsdag 12. januar ble konsekvensutredningen overlevert til Selje kommune sammen med reguleringsplanen

 • Ønsker å sette fart på digitalisering

  09.09.2016 | Artikkel | Internasjonalt arbeid | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking