• Kystpodden

  03.03.2021 | Seksjon | Om Kystverket
 • Ruster opp Ferkingstad fiskerihavn

  08.08.2019 | Artikkel | Havner og farleder | News

  Tidligere denne uka satte Kystverket i gang et omfattende reparasjonsarbeid på moloen i Ferkingstad havn på Karmøy i Rogaland. Moloen skal forsterkes for å bedre kunne motstå sterke krefter fra havet. Moloreparasjonen

 • Bisto skip

  06.07.2011 | Artikkel |

  samarbeid mellom Vardø trafikksentral, Kystverkets beredskapsvaktlag, Hovedredningssentralen i Nord-Norge og Redningsselskapet forhindret en potensiell grunnstøting i Vestfjorden.

 • Midlertidig stopp i oljetømmingen

  30.11.2011 | Artikkel | Akutt forurensning | News

  Kystverket har besluttet å ta en pause i arbeidet med å fjerne olje fra krigsvrakene i Ofotfjorden og Vesterålen.

 • Befaring av eierløse blåskjellanlegg i Rogaland

  Havner og farleder | News
 • Drøftet økt press på sjøarealer

  28.03.2014 | Artikkel |

  næringsinteresser og økt press på sjøarealer i Sunnhordlandsregionen ble diskutert under en samling hos Kystverket Vest i Haugesund 26. mars, hvor hovedtema var sjøtransport og maritim næring.

 • Skal lede sekretariatet for Oljevern- og miljøsenter

  09.11.2015 | Artikkel | Akutt forurensning

  Samferdselsdepartementet har ansatt Kystverkets Lene Gjelsvik som leder for det midlertidige sekretariatet for oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen.

 • Hva skal vi gjøre?

  08.11.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket skal utbedre farleden inn til Farsund ved å gjøre den dypere i tre områder samt oppgradere seilingsmerkene. Utdypingen vil generere masser som skal benyttes til å fylle ut et kommunalt område

 • Innseiling Grenland

  26.10.2016 | Seksjon | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet
 • Kinesiske forskere ser til Kystverket

  06.12.2012 | Artikkel |

  Fire forskere fra Beijing besøkte torsdag Kystverket Vest for å lære om norsk regelverk og praksis knyttet til transport av flytende naturgass (LNG) på sjø.