• Fjerna eigarlause blåskjelanlegg

  21.11.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner og farleder | Maritim infrastruktur | News

  I oktober fjerna Kystverket Vest ti eigarlause blåskjelanlegg i Sogn og Fjordane. Anlegga har stått utan tilsyn i mange år og måtte fjernast for å hindre ulykker i skipstrafikken og skader på miljø og

 • Kyst- og havnekonferansen 2020

  07.05.2021 | Seksjon | Om Kystverket

  Se webinaret på Youtube    Kystverket Troms og Finnmark arrangerte den årlige Kyst- og havnekonferansen 24. september.   Daglig leder i Vest-Finnmark Rådet, Bente O. Husby, oppsummerer konferansen i dette

 • Vestlandet

  27.11.2020 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking
 • #umistelig øyeblikk med båtglede

  23.08.2013 | Artikkel |

  Kvernmo som har tatt bildet av de to smilende kusinene Ida (6) og Martine (7). Redningsvestene er på, så sjøsikkerheten som Kystverket vil sette fokus på er heller ikke glemt.

 • Fjerner drivgods i Sogn og Fjordane

  11.12.2014 | Artikkel |

  Kystverket har begynt å fjerne drivgods i Aurlandsfjorden. Drivgodset er rester fra flommen som herjet på Vestlandet tidligere i høst, og som nå skaper problemer for rutetrafikken i området.

 • Bølgevarslingsseminar

  06.07.2011 | Artikkel |

  Denne uka arrangerte Kystverket og Meteorologisk institutt (met.no) et seminar i Bordø for brukere av bølgevarslingstjenesten. Brukerne ble invitert til å komme med synspunkter og behov knyttet til bølgevarsling

 • Kystverket og Statoil gjennomfører oljevernøvelse

  09.11.2015 | Artikkel | Akutt forurensning

  september deltar Kystverket, Statoil, Nofo og andre aktører innenfor norsk petroliumsvirksomhet i en oljevernøvelse. Scenarioet er et tenkt oljeutslipp fra Grane-feltet, ca. 185 km vest for Haugesund.

 • – Gir oss en sikrere og mer effektiv arbeidshverdag

  11.05.2017 | Artikkel | Maritim infrastruktur | News | Rederi

  enda mer effektive, i tillegg til at vi får gjort andre oppgaver. Det sier leder for Kystverkets tilsynslag i Vest, Brede Gjøringbø, om MS Slåtterøy, som ble døpt i Ålesund, onsdag 10. mai. 

 • Anbefaler ny storhavn i Kirkenes

  30.06.2015 | Artikkel | Havner

  Kystverket og Statens Vegvesen anbefaler en ny stamnett-terminal på vestsida av Tømmerneset ved Kirkenes. En ny storhavn kan bidra til vekst i næringslivet i hele Barentsregionen og styrke Kirkenes som

 • Interkommunal lederøvelse for IUA Vest -Agder i uke 42

  Aksjoner | Akutt forurensning | Kalender | Øvelser