• Bisto skip

  06.07.2011 | Artikkel |

  samarbeid mellom Vardø trafikksentral, Kystverkets beredskapsvaktlag, Hovedredningssentralen i Nord-Norge og Redningsselskapet forhindret en potensiell grunnstøting i Vestfjorden.

 • Bølgevarslingsseminar

  06.07.2011 | Artikkel |

  Denne uka arrangerte Kystverket og Meteorologisk institutt (met.no) et seminar i Bordø for brukere av bølgevarslingstjenesten. Brukerne ble invitert til å komme med synspunkter og behov knyttet til bølgevarsling

 • Ny havne- og farvannslov

  29.06.2011 | Artikkel | Regelverk

  Kystverket har startet en nasjonal informasjonsrunde for å orientere kommuner og havner om ny lov om havner og farvann. Det nye ansvarsforholdet mellom stat og kommune står sentralt under seminarene som

 • Losstasjon i Florø

  12.07.2011 | Artikkel |

  Kystverket etablerer 1. januar 2011 en permanent losstasjon i Florø. Losstasjonen vil på sikt bli bemannet med seks personer.

 • Oppretter regionalt samarbeid

  30.06.2011 | Artikkel |

  EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA vil i samarbeid med Kystverket etablere et samarbeid om utveksling av fartøysinformasjon for Nord-Atlanteren og Barentshavet. Et informasjonssamarbeid mellom kyststater

 • Avverget ulykke

  29.06.2011 | Artikkel |

  maskinproblemer utenfor Rogalandskysten. Effektiv trafikkovervåking og god kommunikasjon mellom Kystverkets trafikksentraler førte til at fartøyet ble trygt eskortert inn mot Stavanger ved hjelp av tre slepebåter

 • Godkjenner seilingsruter

  22.08.2011 | Artikkel |

  vedtok 29. november Norges forslag om nye trafikkseparasjonssystemer (seilingsruter) utenfor sør- og vestkysten av Norge. De nye seilingsrutene kompletterer de som allerede er i kraft i nord.

 • Statsbudsjett

  13.07.2011 | Artikkel |

  For Kystverkets del følger regjeringens statsbudsjett investeringsnivået i Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 - 2014. – Når vi i tillegg får midler til å kunne gjennomføre tiltak innenfor våre satsingsområder

 • Motorstans i Karmsundet

  30.06.2011 | Artikkel |
 • Havnestatskontroll

  04.07.2011 | Artikkel |