• Kystverket Vest feirer 30 år

  04.10.2011 | Artikkel |

  I dag er det 30 år siden Kystverket Vest ble etablert i Haugesund. Årsdagen ble markert med tilbakeblikk på høydepunkter fra de siste tiårene.

 • Midlertidig stopp i oljetømmingen

  30.11.2011 | Artikkel | Akutt forurensning | News

  Kystverket har besluttet å ta en pause i arbeidet med å fjerne olje fra krigsvrakene i Ofotfjorden og Vesterålen.

 • Vestlandet

  27.11.2020 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking
 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Høring av nye trafikkseparasjonssystem

  20.10.2011 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om trafikkseparasjonssystem i Norges økonomiske sone. Høringsfrist: 1. april.

 • Dialogmøte om losplikten på Svalbard

  12.12.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer

 • Kontrakt om oljetømming signert

  07.10.2011 | Artikkel |
 • Legger til rette for økt sjøtransport

  10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  Kystverkets stamnettutredning omhandler 54 tiltak, der kostnadene i prisoverslag varierer fra tre millioner til 1,8 milliarder kroner. Samlet kostnad utgjør i overkant av fire milliarder kroner.

 • Besøks- og leveringsadresser

  02.06.2021 | Artikkel |

  Skal du besøke Kystverket, eller sende brev eller pakker som leveres på døren? Vi er lokalisert på mange steder over hele Norge.

 • Kystverkfartøy i branndrama

  10.10.2011 | Artikkel | Akutt forurensning

  Det ble en hektisk fredags formiddag for mannskapet om bord på kystverkfartøyet MS ”Vestfjord”, da de plutselig befant seg i umiddelbar nærhet til en eksplosjonsartet storbrann på et fiskemottak i Stamsund