• Kystverket Vest feirer 30 år

  04.10.2011 | Artikkel |

  I dag er det 30 år siden Kystverket Vest ble etablert i Haugesund. Årsdagen ble markert med tilbakeblikk på høydepunkter fra de siste tiårene.

 • Regionar

  15.08.2018 | Artikkel |

  Kystverket er inndelt i fem regionar: Kystverket Sørøst (KYV-SØ), Kystverket Vest (KYV-V), Kystverket Midt-Norge (KYV-MN), Kystverket Nordland (KYV-N) og Kystverket Troms og Finnmark (KYV-TF)

 • Midlertidig stopp i oljetømmingen

  30.11.2011 | Artikkel | Akutt forurensning | News

  Kystverket har besluttet å ta en pause i arbeidet med å fjerne olje fra krigsvrakene i Ofotfjorden og Vesterålen.

 • Vestlandet

  18.12.2015 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking
 • Kystverkets ledergruppe

  19.11.2018 | Artikkel |

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Kystverkets leiargruppe

  03.02.2020 | Artikkel | Om Kystverket

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Pressekontakter

  19.12.2019 | Artikkel |
 • Besøks- og leveringsadresser

  26.09.2019 | Artikkel |

  Skal du besøke Kystverket, eller sende brev eller pakker som leveres på døren? Vi er lokalisert på mange steder over hele Norge.

 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Høring av nye trafikkseparasjonssystem

  20.10.2011 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om trafikkseparasjonssystem i Norges økonomiske sone. Høringsfrist: 1. april.