• Vil starte arbeidet med å planlegge ny storhavn i Kirkenes

  15.02.2017 | Artikkel | Havner og farleder | News

  Statens vegvesen og Kystverket er klar til å starte arbeidet med å planlegge ny storhavn i Høybukta vest, i samarbeid med Sør-Varanger kommune.

 • – Gir oss en sikrere og mer effektiv arbeidshverdag

  11.05.2017 | Artikkel | Maritim infrastruktur | News | Rederi

  enda mer effektive, i tillegg til at vi får gjort andre oppgaver. Det sier leder for Kystverkets tilsynslag i Vest, Brede Gjøringbø, om MS Slåtterøy, som ble døpt i Ålesund, onsdag 10. mai. 

 • Interkommunal lederøvelse med IUA Vest-Finnmark i uke 17

  Beredskap
 • Interkommunal lederøvelse med IUA Lofoten og Vesterålen i uke 37

  Beredskap
 • Kystverket vant fram i rettstvist om sjømerke

  07.06.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Om Kystverket

  Kystverket har fått medhold av Hålogaland lagmannsrett i tvisten om oppføring av et navigasjonsmerke utenfor Ørnes i Meløy kommune. Tvisten sto mellom entreprenøren Arctic Seaworks og Kystverket, der entreprenøren

 • Har fjerna 40 eigarlause blåskjelanlegg

  27.04.2017 | Artikkel | Havner og farleder | News

  fjerning av eigarlause blåskjelanlegg i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er no avslutta. Kystverket har fjerna totalt 40 anlegg som stod i fare for å slite seg etter fleire år utan tilsyn. Totalt

 • Styrker slepeberedskapen langs hele kysten

  30.08.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern

  Kystverket har inngått nye kontrakter med flere rederier for slepeberedskapen langs kysten, og har dermed styrket den tekniske beredskapsevnen.

 • Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017

  23.11.2017 | Artikkel | News

  Torsdag 7. september samlet Kystverket, ITS Norge og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo bredden av norsk og maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere

 • Skype-webinar om anløpsavgift

  22.06.2017 | Artikkel | Avgifter | Havner | Maritim infrastruktur | News

  I september vil Kystverket gjennomføre webinar om anløpsavgiften. Tema vil være hvilke kostnader kommunene kan finansiere med anløpsavgift, samt dokumentasjon og fremgangsmåte i forbindelse med innføring

 • Inviterer til Innovasjonskonferanse

  23.05.2017 | Artikkel | Internasjonalt arbeid | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News

  Den 7. september samler Kystverket, ITS Norge og Arkitektur- og designhøgskolen bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive