• Hovudkontoret

  12.07.2019 | Artikkel | Om Kystverket

  Hovudkontoret (HK) er Kystverket sin sentraladministrasjon. HK ligg i Ålesund, medan HK sin beredskapsavdeling og IKT-senter er lokalisert i Horten.

 • H.K.H. Kronprins Haakon til Kystverkets øvelse

  20.09.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern

  olje- og kjemikalievern i praksis. Da blir han med Kystverket både ut på sjøen og inn på stranda for å se en oljevernaksjon på nært hold. Kystverket vil vise hva det innebærer når alarmen går til landene

 • Kystverkets ansvar

  24.07.2018 | Artikkel | Fritidsbåt

  Kystverket har myndighet til å fastsette fartsforskrifter og til å merke fritidsbåtleder.

 • Kystverkets Pensjonistforbund

  04.10.2011 | Seksjon |

  Kystverkets Pensjonistforbund ble etablert i 2011, og er et politisk nøytralt forbund for pensjonister som har vært ansatt i Kystverket. Målet er å bidra til å etablere lokale og regionale møteplasser

 • Kystverkets beredskapsressurser

  23.10.2019 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Kystverkets visjon

  04.10.2011 | Artikkel |

  Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

 • Kystverkets myndighet

  04.10.2018 | Artikkel | Akutt forurensning | U-864

  Kystverkets forurensningsmyndighet gjelder i forbindelse med akutt forurensning. Kystverket er også delegert myndighet når det gjelder etterlatte vrak som U-864. Kystverkets forurensningsmyndighet etter

 • Kystverkets historie

  26.07.2011 | Seksjon |

  Kystverket er ein ung etat med lange og stolte tradisjonar. Kystverket si oppgåve har vore å ta vare på sikkerheita og framkoma langs norskekysten ved å byggje ut og halde i stand ein maritim infrastruktur

 • Kystverkets beredskapsplan

  02.04.2012 | Artikkel |

  Kystverkets beredskapsplan skal sikre at staten møter sjøsikkerhets- og beredskapsutfordringene på en rasjonell og effektiv måte. Den beskriver ansvar, roller oppgaver for Kystverket ved akutt forurensning

 • Kystverkets beredskapsplan

  28.01.2016 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | Oljevern | Om Kystverket

  Kystverkets beredskapsplan skal sikre at staten møter sjøsikkerhets- og beredskapsutfordringene på en rasjonell og effektiv måte. Den beskriver ansvar, roller oppgaver for Kystverket ved akutt forurensning