• Nytt sommertokt med Gamle Oksøy

    10.07.2019 | Artikkel | Los | News | Om Kystverket

    Gamle Oksøy på tokt langs kysten nå i sommermånedene. Hovedformålet med turen i år er å forberede lostjenestens 300 årsjubileum i 2020.

  • Kystverket med på storøvelsen Trident Juncture

    21.08.2018 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

    Kystverket er en av aktørene som skal være med på den store NATO-øvelsen Trident Juncture i oktober og november i år. 30 deltakende nasjoner er med på øvelsen, som Norge er vertsnasjon for.