• Reduksjon i sikkerhetsavgiftene og økning i losavgiftene

    20.12.2019 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | NTP | Sjøtrafikkovervåking
  • Hør podkaster fra Kystverket

    09.03.2021 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | NTP | Sjøtrafikkovervåking

    samarbeid med Lørn.tech har Kystverket spilt inn en podkastrekke, der de overbyggende temaene er teknologi, utvikling og innovasjon. I podkastene blir vi også bedre kjent med Kystverket og etatens samfunnsansvar