• Reduksjon i sikkerhetsavgiftene og økning i losavgiftene

  20.12.2019 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | NTP | Sjøtrafikkovervåking
 • Forslag til avgifter for 2017 er ute til høring

  09.11.2016 | Artikkel | Avgifter | Farledsbevis | Los | Maritime tjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene

 • Avgifter i 2018

  04.01.2018 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking
 • Signerte rammeavtale for utbedring av VHF-kommunikasjon

  31.10.2017 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har signert rammeavtale med den tekniske leverandøren Jotron for levering av nytt VHF-system. Rammeavtalen er en viktig del av Kystverkets modernisering og utvidelse av sjøtrafikksentraltjenesten

 • Avgifter i 2019: Reduksjon i sikkerhetsavgiftene, ingen endring i losingsavgift eller losberedskapsavgift.

  21.12.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking
 • Ekstra fokus på beredskap under Trident Juncture

  07.09.2018 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture vil Kystverket ha ekstra fokus på beredskap i områdene med økt sjøtrafikk. Spesielt i forbindelse med transport av materiell til og fra Norge er

 • Øvelse: skipsbrann ved kai

  11.09.2017 | Artikkel | Beredskap | Los | News | Oljevern | Sjøtrafikkovervåking
 • Høringsforslag til avgifter i 2018

  09.11.2017 | Artikkel | Avgifter | Los | News | Sjøtrafikkovervåking

  I høringen om avgifter i 2018 foreslår Kystverket å øke losavgiften med 1,9 prosent og redusere sikkerhetsavgiften med 8,5 prosent i gjennomsnitt.

 • – Klare tilrådninger

  11.11.2019 | Artikkel | Los | News | Sjøtrafikkovervåking
 • Kystverket med på storøvelsen Trident Juncture

  21.08.2018 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket er en av aktørene som skal være med på den store NATO-øvelsen Trident Juncture i oktober og november i år. 30 deltakende nasjoner er med på øvelsen, som Norge er vertsnasjon for.